Jdi na obsah Jdi na menu
 

Knihy

Zde jsem vystavil knihy a časopisy, které mě inspirovali a z kterých čerpám.

 

book-sumi.e.jpg

The SUMI-E BOOK od Yolanda Mayhall

Kniha o 128 stranách obsahuje stručný úvod do tématu a pomůcek k Sumi-e. Dále je kniha rozdělena do pěti témat BAMBUS, ORCHIDEJ, CHRYZANTÉMA, SLIVOŇ a ZVÍŘATA, kde je ukázán detailní postup.   Kniha nám zároveň ukazuje, jak můžeme dále využít jednotlivé tahy štětcem pro tvorbu dalších témat, např. tah štětce pro vytvoření listu bambusu můžeme dále použít pro tvorbu ptáčka, motýla, ještěrky, pavouka, houby apod. Formát 28 x 20 cm.

 

 

 

kniha-sumi-e.jpg

SUMI-E Just for You od Hakuho Hirayama

Kniha o 96 stranách je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se zabývá pomůckami a materiálem k malbě, dále technikami držení a pohybu štětcem. Druhá kapitola se už zabývá samotnými tématy malby - jsou to: BAMBUS, CHRYZAMTÉMA, SLIVOŇ, ORCHIDEJ. Třetí kapitola obsahuje téma KOSATEC, VINNÁ REVA, SVLAČEC, BOROVICE, HOUBA, květinu -ČÍNSKÝ ZVONEK. Čtvrtá kapitola se dále zabývá rostlinami, jako jsou RŮŽE, WISTERIA, TULIPÁN, následuje blok stromu BOROVICE, CEDR, VRBA a ještě přírodní elementy jako jsou KAMENY, SKÁLY, HORY, VODA, VODOPÁD a také, se zmiňuje o kompozici. Pátá kapitola obsahuje téma ZELENINY a OVOCE dále téma RYB, ZVÍŘAT, PTÁKŮ a LIDÍ, jako poslední v knize je uvedeno  několik tušových maleb navíc pro inspiraci. Formát knihy A4.

 

 

 

knina-manual.jpg

 

Manuál ze Zahrady hořčičného semínka

Tato kniha je druhý díl ze čtyř svazkové edice slavné čínské knihy Manuál ze Zahrady hořčičného semínka čínsky "Chieh Tzu Yüan Hua Chuan", která poprvé vyšla v roce 1679 a 1701 a byla třináctisvazková. Toto album klasifikovalo čínské přírodní motivy, jako jsou krajina, bambus, slivoň, orchidej, chryzantém, borovice atd… Konkrétně v tomto druhém díle jsou zpracovány čtyři témata a to orchidej, bambus, slivoň a chryzantéma.  Kniha má 308 stran je v čínském jazyce v měkké vazbě. Formát 25 x 17 cm.

 

 

 

 

 

kniha-guide.jpg

 

Kniha GUIDE TO CHINESE BRUSH PAINTING od Zheng Zhonghua

Kniha se v úvodu na 20 stranách zaobírá pomůckami a technikami malby. Poté je kniha rozdělena do bloků dle témat. Jako první jsou květiny a jiné rostliny dále následuje blok ovoce a zelenina poté ptáci, ryby, hmyz, savci, postavy, krajina. Každý blok obsahuje cca 20 námětů.  Na závěr knihy je kapitola GALERIE, kde je uvedena na 14 příkladech možná kombinace předešlých jednotlivých témat a elementů do jednoho obrazu (kompozice).  Kniha je v anglickém jazyce a má 243 stran v kroužkové vazbě. Formát 21 x 25 cm.

 

 

 

 

kniha-bible.jpg

 

Kniha The CHINESE BRUSH PAINTING SOURCEBOOK od Jane Dwight

Kniha v sobě obsahuje 200 motivů na nejrůznější téma. V úvodu se zabývá pomůckami a technikami malby. Začíná se čtyřmi gentlemany (bambus, orchidej, chryzantéma a slivoň), poté následují květiny, ovoce a zelenina, hmyz a měkkýši, zvířata, čínský zvěrokruh (12 zvířat zvěrokruhu), ptáci, ryby, elementy krajiny a poslední jsou lidé. Na závěr knihy je kapitola Kompozice, kde je uvedena na 22 příkladech možná kombinace předešlých jednotlivých témat a elementů do jednoho obrazu. Kniha je v anglickém jazyce a má 256 stran v kroužkové vazbě. Formát 17 x 20,5 cm.

Přikládám několik dvojstran pro lepší představu jak tato kniha vypadá uvnitř.

 

 

hp0006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

hp0009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

hp0015.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

hp0013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumi-e.jpg

The Art and Technique of Sumi-e Japanese Ink Painting od Kay Morrissey Thompson

Úvod ke knize napsal japonský mistr tušové malby (sumi-e) a kaligrafie Ukai Uchiyama, který byl učitelem autorky knihy Kay Morrissey Thompson, a také je autorem všech vyobrazení v knize. Zajímavé je, že kniha obsahuje mnoho japonské terminologie k sumi-e s anglickým překladem. Po úvodu následuje kapitola zabývající se pomůckami, materiálem k malbě a technikami malby. Následují základní tahy štětcem v podobě ztvárnění listů trávy, dále pokračuje čtyřmi gentlemany (orchidej, bambus, slivoň a chryzantéma), plynule přechází (bez konkrétních kapitol) k růži, borovici, vistárii, ovoci a zelenině, hmyzu, ptákům, rybám, zvířatům a jako poslední elementy krajiny - kameny, mraky a hory. Na úplný závěr knihy je na dvojstraně představeno několik ukázek děl Ukai Uchiyami, které představují virtuozitu jeho umění. Kniha je v anglickém jazyce a má 71 stran v pevné vazbě. Formát 27 x 26 cm.

Přikládám ofocené tři dvojstrany pro lepší představu jak tato kniha vypadá uvnitř.

 

sumi-e-ukazka1.jpg

 

 

 

 

 

sumi-e-ukazka-2.jpg

 

 

 

 

 

sumi-e-ukazka-3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistři čínské tušové malby.jpg

Kniha Mistři čínské tušové malby 20. století

ze sbírek Národní galerie v Praze

Kniha (katalog) byla vydána v souvislosti s výstavou Národní galerie v Praze s názvem Mistři čínské tušové malby 20. století, která se konala od 30.4. – 2.11. 2008 v Praze ve Valdštejnské jízdárně. Výstava Mistři čínské tušové malby 20. století, představuje sbírku uchovávanou v Národní galerii v Praze, která se svým rozsahem a kvalitou řadí k předním evropským kolekcím svého druhu. Díla, jež zde najdeme, se do českých zemí dostala od dvacátých do šedesátých let dvacátého století díky sběratelům a specialistům činným na Dálném východě. Katalog, si kladl za cíl prezentovat sbírku v její úplnosti a uvést ji do kontextu vývoje čínského malířství dvacátého století.

Katalog se dělí na dva základní celky – část textovou a část katalogovou (obrazovou). Textová část obsahuje tři studie, které by čtenáři měly pomoci zasadit obrazový materiál, s nímž se setká v části katalogové, do souvislostí a lépe mu porozumět.  Následuje samotný katalog sbírky čínského malířství dvacátého století NG v Praze. Katalog obsahuje cca 24 umělců. Soubor děl každého malíře předchází krátký životopisný medailon. U každého obrazu jsou přeloženy doprovodné nápisy, následované výčtem všech autorských i sběratelských pečetí. 

Celá publikace je lepená v měkkých deskách a má 509 stran ve formátu 23,5x29 cm.

Uvádím aspoň několik malířů z katalogu:

  Wu  Čchang-š´ (1844-1927)           Čang Ta-čchien (1899-1983)

  Wang Čen (1867-1938)                  Pchan Tchien-šou (1897-1971)

  Čchen Nien (1876-1970)                Chuang Pin-chung (1865-1955)

  Siao Sun (1883-1944)                    Fu Pao-š´ (1904-1965)

  Wang Meng (1901-1987)               Sü Pej-chung (1895-1953)

  Čchi Paj-š´ (1864-1957)                 Li Kche-žan (1907-1989)

   Pchu Žu (1896-1963)                    Wu Cuo-žen (1908-1997)

                                                                                                                                                                         

 

krajiny--ptaci-a-kvetiny.jpgKatalog Krajiny, ptáci a květiny

v japonském umění 19. století

Katalog byl vydán k jarní výstavě Národní galerie v Praze na zámku Zbraslav – sbírka orientálního umění, která byla poctou přírodě v podání japonských mistrů barevného dřevořezu. Výstava se konala 19.3 – 11.6. 2006. Katalog je rozdělen do tří částí první pojednává o manuálech malby – jap. edehon, je zde zmíněn například slavný Manuál ze Zahrady hořčičného semínka, album Hory mého srdce (Kyóchúzan) od Kameda Bósai (1754-1826), Koshúovo album (Koshú gafu) od Yatta Koshú (1760-1822) nebo album Keisaiových skic (Keisai soga) od Kuwagata Keisai (1764-1824). Druhá část se zabývá tématem krajiny slavná místa jap. meishoe zde je samozřejmě mimo jiné uvedena dvojice slavných malířů krajinářů a to Utagawa Hiroshige (1797-1858) a Katsushika Hokusai (1760-1849). Třetí část Práci a květiny – jap. kachóga do této skupiny také patří veškeré zoologické a botanické druhy, tedy i stromy, keře, trávy, zvířata, ryby, plazi, hmyz i kameny. Z výčtu jmen v katalogu této části uvedu jen čtyři, Kubota Beisen (1852-1906), Utagawa Hiroshige (1797-1859), Sakai Hóitsu (1761-1828) a Watanabe Seitei (1851-1918).

Celý katalog je lepen s měkkými deskami a má 63 stran ve formátu 26x21 cm.  

 

 

 

the-mustard-seed-garden-manual.jpgThe Mustard Seed Garden Manual of Painting

Původně tato kniha byla publikována jako druhý svazek Tao malířství, je to první anglický překlad slavné čínské příručky, "Chieh Tzu Yüan Hua Chuan" Manuál ze Zahrady hořčičného semínka (poprvé vyšlo roku 1679, kdy byl vydán první díl a roku 1701 vyšel nově opět první díl a dva další díly). V manuálu nalezneme všechna základní a tradiční témata čínské (japonské) tušové malby, jako jsou základy malby, stromy, kameny, postavy, orchideje, bambus, slivoň, chryzantéma, tráva, hmyz, ptáci, krajina. Každý oddíl přináší stejné náměty v podání různých mistrů ve stylu mingské a raně čchingské malířské tradici.

O velké popularitě této příručky v Číně svědčí to, že v osmnáctém a devatenáctém století bylo publikováno více než dvacet vydání.  Po jeho dovezení v 17. století do Japonska se manuál stal hlavním zdrojem inspirace pro novou generaci japonských malířů.

Tento svazek je faksimile, s překladem, z Šanghajského vydání 1887-1888, které bylo první litografické vydání.

Mai-mai Sze knihu přeložila z čínského jazyka a doplnila svým komentářem, napsala úvod, doplnila cenným dodatkem, ve kterém jsou analyzovány základní pojmy čínského malířství. Narodila se v Číně a studovala v Anglii, Francii a ve Spojených státech, Mai-mai Sze je spisovatelka a malířka. Její obrazy byly vystaveny v Londýně, Paříži, New Yorku.

Kniha o rozměrech 21x21 cm je v mněných deskách a lepené vazbě o rozsahu 624 stran v anglickém jazyce.

 

 

 

 

japonska-vize-krajin.jpgJAPONSKÉ VIZE KRAJIN – JAPANESE VISIONS OF LANDSCAPE – od Markéty Hánové

Kniha (katalog) byla vydána k výstavě, kterou připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci s Národním muzeem, Praha – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur. Výstava se konala 29. března – 5. července 2009 na zámku Zbraslav.  Záměrem výstavy bylo představit problematiku japonského vnímání a zobrazování reality jakožto jednoho z hlavních témat japonské krajinomalby na dostupném uměleckém materiálu ze dvou významných českých státních sbírek NG a NM. Výběr exponátů byl tedy daný charakterem sbírek a soustřeďuje se na období novověkého Japonska od 18. do 20. století. Kniha se v sedmi kapitolách zabývá různými styly a směry ve vztahu ke krajinomalbě.

Výčet kapitol:    I. Krajina v buddhistických ikonách

 II. Čínská imaginární krajina v japonské literátské malbě

 III. Japonská krajina na pomezí reality a imaginace

 IV. Slavná místa Japonska – meišoe

 V. Poetická krajina – krásy čtyř ročních období

 VI. Dekorativní styl

 VII. Vliv evropského realismu.

Kniha obsahuje velké množství kvalitních vyobrazení děl. Je v lepené vazbě s měkkými deskami v rozsahu 160 stran ve formátu 22,5x26 cm.

 

 

 

japanese-ink-painting.jpeg

  Japanese ink Painting-

  The Art of Soumi-e

  od  Naomi Okamoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chinese-brush-painting.jpg

 

CHINESE BRUSH PAINTINGa hands on introduchon to the traditional art od Caroline Self a Susan Self

 

Tato kniha je ke stažení v záložce

PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

 

 

chinese-ink-painting.jpg

   CHINESE INK PAINTING

  Techniques in Shades of

  Black

  od Jean Long

 

    Tato kniha je ke stažení v záložce

    PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

 

sumi-e-an-introduction-to-ink-painting.jpg

SUMI-E

An Introduction to Ink Painting

od Nanae Momiyama

 

 

Tato kniha je ke stažení v záložce

PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

 

malba-v-cinskem-stylu---web.jpg

    MALBA V ČÍNSKÉM STYLU

    Iva Prošková

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deset-zastaveni-s-cinskym-obrazem.png

Deset zastavení s čínským obrazem

od HSÜ KUO-HANG

Přepis přednášek dlouholetého kurátora sbírky kaligrafie a malby v Národním palácovém muzeu v Tchaj-peji, které přednesl v září roku 2004 na Karlově univerzitě v Praze. Podává v nich základní vědomosti o tradičním čínském malířství a seznamuje posluchače s nejdůležitějšími autory a malířskými směry doby panování dynastie Sung (960-1279).

Po uvedení do materiálu, náčiní a technik a stručném shrnutí dějin čínského malířství následuje osm přednášek věnovaných klíčovým osobnostem a některým dalším problémům formativního období klasické čínské malby. V různých souvislostech jsou zde představeny dva stěžejní žánry tradičního výtvarného umění – krajinomalba a malba květin a ptáků.  Autor se také okrajově dotkne kaligrafie a v závěrečné přednášce hovoří o literární inspiraci v malbě dynastie Sung.

Každá přednáška je bohatě dokumentována obrazovým materiálem, převážně pocházejícím ze sbírek Národního palácového muzea v Tchaj-peji.

Přeložila a edičně připravila Michaela Pejčochová. Předmluvu napsala Olga Lomová.

Kniha o rozměrech 13x19,5 cm je v mněných deskách a lepené vazbě o rozsahu 297 stran v českém jazyce.

 

 

 

japanese-prints--illustrated-books-and-paintings.jpgJapanese Prints, Illustrated Books and Paintings

od Lella a Gianni Morra

 

     Tato kniha je ke stažení v záložce

     PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

 

one-hundred-japanese-books-.jpg

One Hundred Japanese Books

od Lella a Gianni Morra

 

Tato kniha je ke stažení v záložce

     PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

suibokuga.jpg

Suibokuga

(japonská tušová malba)

 

 

Tato kniha je ke stažení v záložce

     PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

 

 

rostlina-jako-symbol.jpgRostlina jako symbol v  čínské a japonské kultůře

   Věna Hrdličková

   Aleš Trnka

 

 

 

 

 

 

 

haiga---takebe-socho.png

HAIGA Painting Tradition

od Takebo Socho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vznesenehodnoty-lesu-a-potoku.jpg   Vznešené hodnoty lesů a potoků

   od KUO S´, KUO SI

   Úvodní studie, překlad a komentář

               Michaela Pejčochová

Vyšla nová kniha. Kniha přináší první český překlad   traktátu Vznešené hodnoty lesů a potoků od Kuo Siho (asi 1000-1090), jednoho z nejvýznamnějších mistrů čínské krajinomalby všech dob. Překlad traktátu doprovází čínský originál a odbornoa studie věnovaná Kuo Siho životu, dílu, dobovému kontextu jeho tvorby a obrazům, které jsou dnes ve sbírkách čínského malířství spojovány s jeho jménem.

  

 

 

 

cchi-paj-s----2-.jpg

 

 

Čchi Paj-š´ a jeho slavní žáci

(Qi Baishi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the-art-of-sumi-e.jpg

 

      The Art of Sumi-E

     Beautiful ink painting using Japanese brushwork od NAOMI OKAMOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

cinska-krajinomalba.jpg

ČÍNSKÁ KRAJINOMALBA

od Josefa Hejzlara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

symbolismus-v-japonskych-tiscich.jpg

 

      Symbolism in Japanese

                         Prints

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaonske-tiskty-a-obrazy.jpg

 

Israel Goldman Japanese Prints   and Paintings

 

Tato kniha je ke stažení v záložce

     PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

malirske-rozpravy-mnicha-okurky.jpg

 

     Malířské rozpravy  Mnicha

                  Okurky

 

         Překlad: Oldřich Král

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující knihy se zabývají kaligrafií

 

 

 

rise-cinskychznaku.jpg

Říše čínských znaků

Písmo jako odraz života lidí a přírody

od Cecilia Lindqvistová

V originále „Tecknens rike“

Knihu napsala významná švédská sinoložka a vysokoškolská učitelka čínštiny, snadno uchopitelnou formou seznamuje čtenáře se složitým vývojem čínského znakového písemného systému. Jsou zde stručně, srozumitelně a zábavně osvětleny i komplikované jevy. Vysvětluje vznik a vývoj několika desítek nejpoužívanějších znaků, jako jsou například znaky člověk a jeho tělo, voda a hory, zvěř, alkoholové nápoje a nádoby, bambus a stromy, nástroje a zbraně apod., které navíc vztahuje k sociálním a kulturním dějinám Číny. Ukazuje, že tento starobylý písemný systém je stále živý a lze na jeho základě pochopit i mnohé skutečnosti současné čínské kultury a společnosti. Kniha je doplněna bohatým obrazovým doprovodem.
Tato kniha (příběh o vývoji čínských znaků) je vhodná pro zájemce o čínskou kulturu a historii. Kniha je v českém jazyce o 428 stranách v pevné vazbě s rozměry 20x20 cm.

 

 

 

cinske-znaky.jpg

 

     ČINSKÉ ZNAKY

     Soňa Pospíšilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinske-pismo.jpg

 

ČÍNSKÉ PÍSMO

Lukáš Zádrapa

Michaela Pejčochová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerna-na-bile.jpg

 

   ČERNÁ NA BÍLÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenjinchi.jpg

 

  TEN JIN CHI

   od Pascal Krieger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chinese-writing-and-calligraphy.jpg

 

Chinese writing a Calligraphy

od Wendan Li

 

Tato kniha je ke stažení v záložce

     PŘÍSPĚVKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

japonska-kaligrafie.jpg

 

   Japonská kaligrafie

   od Joko Takenami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289fae03e579d5683cb0336f42260910.jpg

 

    Čínská kaligrafie

   od Čchü Lej Lej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chinese-caligraphy---chen-tingyou.png

 

Chinese Caligraphy

od Chen Tingyou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ucebnice-japonske-kaligrafie.jpg

  

  Učebnice japonské kaligrafie

   od Mijazaki Acuši

   Nová kniha v češtině zabývající se 

   kaligrafií.

 

 

 

 

 

 

 

manual-kaligrafie-styl-sosho.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura zabývající se výrobou pečetí

 

 

kniha-pecet.jpg

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wudang-shan-pecete.jpg

 

 

 

casopis-vyroba-pecete.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASOPISY:

 

casopis-bambus-1.jpg casopis-bambus-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casopis-orchidey.jpgcasopis-kaligrafie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casopis-bambus-a-orchidey.jpgcasopis-velbloud.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kone.jpgorhidej-a-chryzantema.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dravci.jpguvod-do-malby.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hmyz.jpgkraby.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orchidej.jpg

mlady-bambus.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byk.jpgjerab.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buddha.jpg